Internt nettverk

Mobiliser arbeidsstyrken din

Fa mest mulig ut av din navaerende arbeidsstyrke ved a dele ressurser internt.

Kom i gang
arrow

Talent Markedsplass

Ekstern rekruttering

Behover du ekstra personell I travle perioder?

Eller skal du rekruttere den beste kandidaten til en fast stilling innen hotell- eller serveringsbransjen?

Kom i gang
arrow
X

Staffers - en smartere måte å jobbe på.


Opprett en felles vikarpool for alle driftsenheter.
Erstatt tidskrevende ringelister med en digital løsning.
Gi ansatte flere muligheter og reduser administrativt arbeid for ledere.


Felles Vikarpool

Når du har behov for å dekke inn en arbeidsvakt grunnet sykefravær, økt behov i travle perioder, eller av andre årsaker, ønsker du å løse dette på en enkel og hurtig måte uten å måtte bruke masse tid på å ringe rundt.

Med Staffers felles vikarpool kan du komme i kontakt med riktig kompetanse internt i egen bedrift på sekunder, direkte fra ditt eksisterende vaktplansystem. Du kan enkelt kommunisere hva du ser etter og ledige medarbeidere som passer til rollen vil umiddelbart bli varslet. Din felles vikarpool kan bestå av både heltids- og deltidsansatte samt ekstrahjelper, på tvers av alle avdelinger i samme region. Du kan også opprette din egen vikarpool.

Internt organisasjonsnettverk

Intern mobilisering av vikarer mellom lokasjoner i organisasjonen

Et organisasjonsnettverk er et internt bedriftsnettverk hvor ledere, ansatte, og vikarer kan kommunisere med optimal flyt - både om ledige vakter og karriereutvikling.

Ledere kan enkelt få dekket ekstra vakter, og som arbeidsgiver kan du vise at du tar intern karriereutvikling på alvor med et internt organisasjonsnettverk. Slik beholder du engasjerte og glade ansatte.

Både ansatte og ledere vil oppleve at det er effektivt, fleksibelt og gir et fellesskap av muligheter ved å koble intern kompetanse med jobbmuligheter.Internt organisasjonsnettverk

Hvilke type bedrifter kan dra nytte av en felles vikarpool?

Enhver vaktbasert bransje med mer enn fem avdelinger i samme region kan dra nytte av en felles vikarpool.

Fordeler med en
felles vikarpool

drop mdown

Toppledelse

- Mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger effektiviserer driften
- Økt produktivitet

drop mdown

HR-avdeling

- Full oversikt over hvor ansatte jobber til enhver tid
- Mulighet for økt fokus på karriereutvikling internt

drop mdown

Avdelingsledere

- Dekk ditt bemanningsbehov internt
- Unngå underbemanning
- Forenkler kommunikasjonen

drop mdown

Ansatte

- Flere jobbmuligheter
- Intern karriereutvikling
- Forbedret intern kommunikasjon

Staffers kan integreres med de systemer du bruker i dag.

Ditt vaktplansystem + Staffers betyr effektivisering av kommunikasjon og bemanning på tvers av avdelinger.

Vår integrasjon dekker hele reisen fra kommunikasjon i ditt interne nettverk og helt frem til neste lønn. Les mer her.
*Vi planlegger integrasjoner med flere vaktplansystemer de kommende månedene.

Kom i kontakt med oss

Fyll inn din kontaktinformasjon og vi kontakter deg snarest, eller book et møte med oss ved å trykke på knappen under ☕️

Book møte
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Blogg

Hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell?

Nye vaner har blitt dannet hos arbeidstakere og i samme takt forventningene om en fleksibel arbeidsgiver og arbeidsplass. Arbeidsgivere har måttet finne nye fleksible løsninger for sine ansatte, utarbeide nye rutiner når det kommer til smittevern og sikkerhet, opprettholde en god arbeidskultur og samtidig være konkurransedyktige i det markedet de opererer i. Vi opplever nå en ny hverdag hvor fleksibilitet og tilrettelegging er de primære driverne en ny hybrid arbeidsmodell. Men hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell hos sine kunder?

Hvordan løser barnehager i din kommune bemanning ved fravær?

Staffers for barnehager - din egen bemanningspool for barnehagene i din kommune eller region. Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med medarbeidere i din region på sekunder, det seg være pedagoger som jobber fulltid, deltidsansatte eller vikarer. Du spesifiserer hva du er ute etter og medarbeidere med ledig kapasitet kan melde sin interesse for å jobbe de ubemannede vaktene.

Se flere artikler