Internt nettverk

Mobiliser arbeidsstyrken din

Fa mest mulig ut av din navaerende arbeidsstyrke ved a dele ressurser internt.

Get started
arrow

Talent marketplace

External recruitment

Tap into Staffers 7,000-strong network of shared workers in Norway to cover temporary needs and recruit new top talent within EU.

Get started
arrow
X

Våre partnere

Få mest mulig ut av din Workforce Management-løsning, ved å dra nytte av vår unike plugin-modul.

Staffers sentraliserer kommunikasjon for å øke samarbeidet på tvers av avdelinger i organisasjonen din.

Bli en partner
Våre partnere
PLANDAY

PLANDAY

Planday er en ledende aktør innen planlegging av skiftbaserte bransjer. Planday hjelper deg med å bygge en vaktplan mer effektivt, ved å ta hensyn til ferie, tilgjengelighet, lønnskostnader.

Value-Added Partner
?
open link
TAMIGO

TAMIGO

Tamigo er en skybasert løsning som kombinerer vaktplanlegging, timelister, fraværshåndtering, produktivitet, kommunikasjon mellom ansatte, HR, økonomi og prognoser, i EN løsning.

Value-Added Partner
?
open link
HELSE DESIGN

HELSE DESIGN

Helsedesign skreddersydde løsninger for serveringsbransjen. Godkjent bedriftshelsetjeneste - BHT AppnGO alt loven krever på et sted! (Internkontroll mat/HMS/alkohol/GDPR/smittevern)
E-læring: HMS-kurs for ledere og kurs for verneombud. Konsulentbistand ved pålegg fra myndighetene.

Value-Added Partner
?
open link
DIPPS

PayoutPartner

PayoutPartner tilbyr en lønns- og faktureringstjeneste. De som har egen ENK kan sende fakturaer via PayoutPartner og de som ikke har egen ENK kan få lønn etter skatt.

Ved å tilby begge alternativene gjør PayoutPartner det enkelt for frilansere å velge det beste alternativet for seg selv, og for partnere å administrere utbetalinger for alle frilanserne fra ett sted.

Value-Added Partner
?
open link
REFAPP

REFAPP

Refapp hjelper til å innhente referanser på en smidig, profesjonell og sikker måte. Styrk validiteten med GDPR-tilpasset referansesjekk i Staffers rekrutteringsprosesser.

Partners providing complementary software solutions, services or hardware to our customers.

Typically solutions that helps our customers enhance their operation like Payroll, HRM, Recruitment etc.

If your organization offers a complimentary product or service that would benefit Staffers customers, contact us to learn how to become a Value-Added Partner.
Value-Added Partner
?
open link
MASTER

NHO

Staffers is the official recruitment partner of NHO innkjøpskedjen.

Value-Added Partner
?
open link
DIPPS

EURES

Staffers er en offisiell partner av EURES, og vi bidrar til å fremme mobiliteten til jobbsøkere innenfor EU. EURES ble lansert i 1994 og er et europeisk samarbeidsnettverk mellom arbeidstjenester, som har som mål å lette den frie bevegelsen av arbeidstakere. Nettverket har alltid arbeidet hardt for å sikre at europeiske borgere kan nyte godt av de samme mulighetene, på tross av språkbarrierer, kulturelle forskjeller, byråkratiske utfordringer, ulike arbeidslover og manglende anerkjennelse av utdannelsesbevis på tvers av Europa.
Launched in 1994, EURES is a European cooperation network of employment services, designed to facilitate the free movement of workers. The network has always worked hard to ensure that European citizens can benefit from the same opportunities, despite language barriers, cultural differences, bureaucratic challenges, diverse employment laws and a lack of recognition of educational certificates across Europe.

Value-Added Partner
?
open link
App Store nedlastingsknapp.Google Play nedlastingsknapp.