Vil julebordsesongen bli offer for korona? | Staffers

Hvordan vil julebordarte seg i koronatiden?

Det er ingen tvil om at serveringsbransjen er en av de markedssektorene som så langt har blitt hardest rammet av kampen mot koronaviruset. Etter full stopp for serveringssteder i flere uker da smitten først ankom Norge i mars, har driften kommet i gang igjen. Men i nokså redusert omfang, og med restriksjoner som legger demper på omsetning og profitabilitet.

En sommersesong med lavere omsetning enn normalt er allerede et faktum. Mange restauranter og hoteller ser nå mot den andre stor sesongen omsetningsmessig: desember. Da snakker vi selvsagt i stor grad om julebordsegmentet. For mange markedsaktører står julebordene for opptil 33% av årlig omsetning. Nå er det utbredt frykt i bransjen for at også denne lønnsomme perioden skal gå tapt til koronakampen.

Konsekvensene kan bli dramatiske. Allerede har vi sett flere restaurant konkurser. Hvor mange vil følge hvis vi går et år uten en julebordsesong?

Hva vil konsekvensene bli av et år uten julebord?

Det er to faktorer som kan ramme julebordene i 2020. Den første er at selskaper kan anse det som uansvarlig å samle hele kollegiet på en plass samtidig for sosialt samvær så lenge smittefaren vedvarer. Allerede har flere nøkkelbedrifter som f.eks. Skagerak Energi og ABB i Skien avlyst sine julebord. Ledere i førstnevnte konstaterte at strøm må alle ha. Å risikere smitte ved å samle 600+ ansatte til julebord er dermed ikke aktuelt, med det noe slikt vil medføre av isolasjons krav om karantene for ansatt.

Den andre faktoren er innstramminger fra myndighetene. Allerede har vi sett at restauranter har blitt pålagt en rekke restriksjoner i sin drift som del av koronatiltak. Det er ikke utenkelig at julebordene også vil bli rammet. Det kan bli krav om avstand mellom bordsetninger, redusert kapasitet, og ikke minst innstramninger når det gjelder åpnings- og serveringstider. Den nåværende skjenkestoppen som gjør det ulovlig å servere alkohol etter midnatt vil også prege omsetningen ved mange julebord.

Skulle det bli omsetningssvikt blant restauranter og hoteller også i desember etter hvert som julebord avlyses av den ene eller andre årsaken, er det flere stemmer i bransjen som advarer. Kommunikasjonsdirektør Merethe Habberstad i NHO Reiseliv har blant annet slått fast at medlemmene er bekymret for fremtiden om julebords omsetningen uteblir.

Staffers kan hjelpe på personellsiden uansett

Det som vi kan si sikkert allerede nå, er at dette nok ikke kommer til å bli avklart med det første. Bedrifter i bransjen bør belage seg på endringer på kort varsel. Selskaper kan avlyse, eller booke julebord i siste liten basert på smittetall og råd fra offentlig hold. Det har også vist seg at myndighetene er i stand til å iverksette innstramninger og regelendringer for serveringssteder på meget kort varsel.

Behov for hurtig omstilling betyr en utfordrende situasjon når det gjelder personell. Her hos Staffers kan vi gi tilgang til personelløsinger som er fleksible og kostnadseffektive. Det kan være den beste måten å sikre seg tilstrekkelig arbeidskraft på når den trengs.  

You might also like...

More posts
arrow

Hvordan finne og ansette personale med de riktige kvalifikasjoner i serveringsbransjen

Å drive en suksessfull restaurant krever mer enn en fantastisk meny og en god beliggenhet. Det er menneskene som gjør at alt spiller sammen og skaper en unik atmosfære. I en bransje med høy grad av konkurranse og stadig høyere krav er det helt essensielt at man har personale med de riktige kvalifikasjoner som i tillegg er erfarne og pålitelige. Men hvor finner man disse menneskene?

Har din restaurant nok ansatte til den travle sommersesongen?

Som restauranteier vet du at sommersesongen gir økt trafikk og en mulighet til å øke omsetningen. Men er du forberedt på å håndtere den økte tilstrømningen av kunder? Vi har alle opplevd hvordan en travel kveld i restauranten fort kan vike for kaos hvis det ikke er nok folk til stede til å servere dem . Det er på tide å spørre seg selv: har jeg nok ansatte på plass for de kommende sommermånedene?