Vil julebordsesongen bli offer for korona? | Staffers

Hvordan vil julebordarte seg i koronatiden?

Det er ingen tvil om at serveringsbransjen er en av de markedssektorene som så langt har blitt hardest rammet av kampen mot koronaviruset. Etter full stopp for serveringssteder i flere uker da smitten først ankom Norge i mars, har driften kommet i gang igjen. Men i nokså redusert omfang, og med restriksjoner som legger demper på omsetning og profitabilitet.

En sommersesong med lavere omsetning enn normalt er allerede et faktum. Mange restauranter og hoteller ser nå mot den andre stor sesongen omsetningsmessig: desember. Da snakker vi selvsagt i stor grad om julebordsegmentet. For mange markedsaktører står julebordene for opptil 33% av årlig omsetning. Nå er det utbredt frykt i bransjen for at også denne lønnsomme perioden skal gå tapt til koronakampen.

Konsekvensene kan bli dramatiske. Allerede har vi sett flere restaurant konkurser. Hvor mange vil følge hvis vi går et år uten en julebordsesong?

Hva vil konsekvensene bli av et år uten julebord?

Det er to faktorer som kan ramme julebordene i 2020. Den første er at selskaper kan anse det som uansvarlig å samle hele kollegiet på en plass samtidig for sosialt samvær så lenge smittefaren vedvarer. Allerede har flere nøkkelbedrifter som f.eks. Skagerak Energi og ABB i Skien avlyst sine julebord. Ledere i førstnevnte konstaterte at strøm må alle ha. Å risikere smitte ved å samle 600+ ansatte til julebord er dermed ikke aktuelt, med det noe slikt vil medføre av isolasjons krav om karantene for ansatt.

Den andre faktoren er innstramminger fra myndighetene. Allerede har vi sett at restauranter har blitt pålagt en rekke restriksjoner i sin drift som del av koronatiltak. Det er ikke utenkelig at julebordene også vil bli rammet. Det kan bli krav om avstand mellom bordsetninger, redusert kapasitet, og ikke minst innstramninger når det gjelder åpnings- og serveringstider. Den nåværende skjenkestoppen som gjør det ulovlig å servere alkohol etter midnatt vil også prege omsetningen ved mange julebord.

Skulle det bli omsetningssvikt blant restauranter og hoteller også i desember etter hvert som julebord avlyses av den ene eller andre årsaken, er det flere stemmer i bransjen som advarer. Kommunikasjonsdirektør Merethe Habberstad i NHO Reiseliv har blant annet slått fast at medlemmene er bekymret for fremtiden om julebords omsetningen uteblir.

Staffers kan hjelpe på personellsiden uansett

Det som vi kan si sikkert allerede nå, er at dette nok ikke kommer til å bli avklart med det første. Bedrifter i bransjen bør belage seg på endringer på kort varsel. Selskaper kan avlyse, eller booke julebord i siste liten basert på smittetall og råd fra offentlig hold. Det har også vist seg at myndighetene er i stand til å iverksette innstramninger og regelendringer for serveringssteder på meget kort varsel.

Behov for hurtig omstilling betyr en utfordrende situasjon når det gjelder personell. Her hos Staffers kan vi gi tilgang til personelløsinger som er fleksible og kostnadseffektive. Det kan være den beste måten å sikre seg tilstrekkelig arbeidskraft på når den trengs.  

You might also like...

More posts
arrow

Å forstå nøkkelfaktorene i effektiv rekruttering i horeca

Horeca-bransjen i Norge er dynamisk og krevende, og banquet sjefer, restaurantledere og hotellmanagere står ofte overfor den utfordrende oppgaven å finne kvalifisert personell, spesielt på kort varsel. I denne artikkelen vil vi se på de nøkkelfaktorene som kan hjelpe deg med å effektivisere rekrutteringsprosessen og redusere behovet for siste øyeblikks ansettelser.

Å finne kvalifisert horeca-personell på kort varsel - en kontinuerlig utfordring

Det er ingen tvil om at horecabransjen i Norge er i konstant endring. Men en av de største utfordringene som banquet sjefer, restaurantledere og hotellmanagere stadig står overfor, er å finne kvalifisert personell på kort varsel. Denne akutte situasjonen kan føre til at man må ty til ulike nødløsninger, inkludert ansettelser gjennom bemanningsbyråer og kontakter. Dessverre kan dette skape stress og i noen tilfeller resultere i ansettelse av personell med mindre erfaring, noe som potensielt kan påvirke tjenestekvaliteten.