Effektiv og fleksibel rekruttering i en usikker tid

                                                  Effektiv og fleksibel rekruttering i en usikker tid

Er det ett ord som beskriver den pågående situasjonen i utelivsbransjen, er det usikkerhet. Korona krisen har ført til store omveltninger for stort sett alle markeds sektorer i norsk næringsliv. Kanskje aller mest utsatt har utelivsbransjen blitt.

Allerede nå ser vi konsekvensene. Konkurstallene er stygge. I juni ble det rapportert om 72,4% flere konkurser i bransjen enn på tilsvarende tid i fjor. Og selv i 2019, før noen hadde hørt om korona viruset, var det høyere konkurstall enn på mange år. Mer enn 100 restauranter har blitt lagt ned i 2020, og etter en sommer med rekordlav omsetning stort sett over hele fjøla, vil nok flere og flere serveringssteder se seg nødt til å stenge dørene for godt utover høsten.

Dette er en påkjenning for eiere og ansatte. Det er vanskelig å legge planer når man ikke vet hvorvidt gjestene vil ønske eller ha lov til å vende tilbake i samme grad som før. I en så usikker tid blir det viktigere enn noensinne å kunne være fleksibel når det gjelder rekruttering. Rekruttering etter behov blir fundamentalt.

Nye restriksjoner med kort varsel

Er det noe vi har sett så langt i håndteringen av korona, så er det at det har blitt vanskeligere enn noensinne å legge langsiktige planer. Hvor mange ansatte vil man trenge å ha i arbeid neste uke? Neste måned? Kommer det nye, strengere regler? Vil åpningstidene måtte reduseres, hva med kapasiteten?

Allerede har flere lokale myndigheter sett seg nødt til å pålegge utelivsbransjen spesifikke restriksjoner. Dette har gang på gang blitt gjort på kort varsel. At det ble slutt på alkoholservering etter midnatt ble annonsert bare timer før ordningen trådte i kraft.

Selvsagt er dette belastende for eiere og ansatte. Man blir tvunget til å tilpasse skift og bemanning så å si uten forvarsel. Hvem vet hva som venter lenger frem i tid.Allerede ser vi økende smitte tall etter ferieavviklingen. Hva med den forventede smitte oppblomstringen mange har varslet i vinter?

Fleksible personalløsninger er viktigere enn noensinne

Alt dette gjør det viktig å kunne hente inn staben som behøves på en fleksibel måte. Å kunne møte rekrutteringsbehovene når de melder seg på kort tid er essensielt for å takle denne nye virkeligheten i bransjen.

Derfor har Staffers en løsning som egner seg godt i usikre tider. Staffers gjør selskaper i hotell-, utelivs- og restaurantbransjen i stand til å finne kvalifiserte og erfarne yrkesutøvere på kortere eller lengre kontrakter. Selskapets app gjør det mulig å hente inn den staben som behøves på kort varsel.

Staffers har brukervennlige løsninger som byr på sjansen til å gjennomføre hele rekrutteringsprosessen digitalt. Legg ut en annonse, let gjennom relevante kandidater og gjennomfør videointervjuer. Alt sammen kan gjøres eksternt, uten ansikt til ansikt kontakt. Nok et stort pluss i disse korona tider. Det samme kan trygt sies om at Staffers er opptil 50% mer kostnadseffektivt enn å gå gjennom rekrutteringsbyråene.

You might also like...

More posts
arrow

Hvordan finne og ansette personale med de riktige kvalifikasjoner i serveringsbransjen

Å drive en suksessfull restaurant krever mer enn en fantastisk meny og en god beliggenhet. Det er menneskene som gjør at alt spiller sammen og skaper en unik atmosfære. I en bransje med høy grad av konkurranse og stadig høyere krav er det helt essensielt at man har personale med de riktige kvalifikasjoner som i tillegg er erfarne og pålitelige. Men hvor finner man disse menneskene?

Har din restaurant nok ansatte til den travle sommersesongen?

Som restauranteier vet du at sommersesongen gir økt trafikk og en mulighet til å øke omsetningen. Men er du forberedt på å håndtere den økte tilstrømningen av kunder? Vi har alle opplevd hvordan en travel kveld i restauranten fort kan vike for kaos hvis det ikke er nok folk til stede til å servere dem . Det er på tide å spørre seg selv: har jeg nok ansatte på plass for de kommende sommermånedene?