Velkommen til den digitale personalrevolusjonen

Vi befinner oss i en ny virkelighet, men mange bedrifter bruker fremdeles de gamle metodene for å løse nye utfordringer på personalfronten. Det er det på tide å gjøre noe med.
Det er et etablert faktum at måten vi organiserer driften av mange slags virksomheter har blitt påvirket på en fundamental måte av pandemien. Dette gjelder mange aspekter, men kanskje først og fremt når vi ser på HR og da særlig rekruttering.
Dessverre er ikke denne kjensgjerningen nok til at det store flertallet av berørte bedrifter har tatt dette inn over seg. Mange fortsetter med de samme metodene for intern og ekstern rekruttering, selv om de beviselig ikke lenger er egnet til å løse de nye og unike utfordringene vi står overfor. Å kunne finner riktig yrkesutøver for oppgaven på en hurtig og kostnadseffektiv måte har aldri vært viktigere. Da er det klokt å tenke nytt, og ikke sitte fast i gamle måter å tenke på. Særlig kan det være gunstig å se på måter å gjøre både ekstern og intern rekruttering nettverksbasert.

Karrierekartlegging

Det har lenge vært vanlig å se på hver individuell ansatt som å befinne seg på et kartlagt karriereløp. Man forventer å ta visse steg innenfor en viss tidsramme, og så bevege seg gjennom karrieresteg på en gradvis progressiv måte. For eksempel gjennom forfremmelser, slik at bedriften kan spå hvor hver ansatt vil befinne seg innen organisasjonen år in i fremtiden.
Problemet med karrierekartlegging av denne typen i dagens pandemi-påvirkede hverdag kan oppsummeres i ett ord: uforutsigbarhet. Å se steg for steg gjennom en organisasjonsstruktur har ingen nytte når man ikke kan spå hverken om organisasjonskart, stillingsbeskrivelser eller oppgaver vil være de samme på selv kort sikt. Vi lever i en hurtig forandrende tid – man må være fleksibel i alle ledd. Også når det gjelder å planlegge steg for ens egne medarbeidere internt.

Interne organisasjonsnettverk

Intern mobilitet og å holde på dyktige medarbeidere har alltid vært viktige mål for større organisasjoner. Den pågående krisen har vist at det når er av større betydning enn noen gang tidligere.
Utfordringene dukker uventet og plutselig opp nå som man ikke lenger kan se langt fremover i tid, nesten uansett hvilken bransje man operer i. Da er et essensielt å kunne hente ut det meste av den kompetansen man sitter på i form av sitt eksisterende personale. Å gi ens medarbeidere sjansen til å tre inn i rollene som passer best med deres kompetanse er et stort konkurransefortrinn. Det gjør det mulig å håndtere en krise, og øker bedriftens fleksibilitet.
Den mest effektive måten å gjøre dette på er ved å ha et internt organisasjonsnettverk hvor hver ansatt har en fullstendig og oppdatert profil. På den måten finner man rett person for rett oppgave hurtig og kostnadseffektivt. Det virker også motiverende for ansatte å kunne bruke hele sitt sett av ferdigheter på en produktiv måtte. På den måten øker man også sjansen til å holde på flinke medarbeidere. Hos Staffers finner du nettverksløsninger som muliggjør dette for din bedrift.

You might also like...

More posts
arrow

Butikkjede med flere avdelinger innen samme region? Slik mobiliserer du ansatte på tvers av avdelinger.

Uansett hvor godt man planlegger for travle perioder som krever ekstra ressurser kan det komme en fraværsmelding som gjør at du allikevel får et akutt behov for ekstra bemanning, og du må løse det på kort tid. Hva om man kunne komme i kontakt med alle tilgjengelige ressurser, på tvers av flere avdelinger, på et og samme sted?

Intern mobilisering i bedriften kan automatiseres – hvilke fordeler gir det?

Enklere forflytning og utlån av ansatte på tvers av avdelinger effektiviserer driften for din bedrift, men rent praktisk har det ikke vært så lett da systemer man benytter seg av for å ivareta god planlegging og struktur ikke nødvendigvis tar hensyn til dette behovet. Men hva om du hadde en tjeneste som kan automatisere denne prosessen, og gi deg bedre innsikt og god flyt ved å komplementere de verktøy du allerede bruker i dag?