Mobiliser dine personalressurser på tvers av avdelinger med Staffers for Retail.

Har du som leder opplevd at det i perioder kan være utfordrende å få nok personale på jobb for å dekke de ekstra vakter man har behov for i travle perioder, eller vakter som må dekkes inn som følge av sykefravær?

Din avdeling mangler kanskje to personer til et par vakter eller et par uker, mens en annen avdeling opplever en roligere periode og har mulighet til å låne ut personale til en annen nærliggende avdeling. I butikkjeder med flere avdelinger innenfor samme region ligger det et stort potensiale i å mobilisere personalressurser mellom de ulike avdelingene.

Tidligere har man kanskje løst utfordringer med å dekke inn vakter ved å ringe rundt til andre avdelingsledere for å se om de har noen som har ledig kapasitet. Men en slik manuell prosess er lite oversiktlig og lite effektiv.

 

Staffers for Retail er en HR plugg-in løsning som sentraliserer kommunikasjonen internt, og gjør mobilisering av ansatte mellom avdelinger enklere. I det interne nettverket har alle ansatte en oppdatert profil som gir ledere full oversikt over all kompetanse på tvers av hele organisasjonen. Slik kan man fylle enhver rolle på kort tid ved å hente inn riktig kompetanse fra hele organisasjonen, til kortvarige oppdrag eller lengre prosjekter. Og dersom man vanligvis har ansatt studenter til å ta ekstra vakter i forbindelse med travle perioder (f.eks. julehandel eller ferieavvikling) kan man nå benytte Staffers som sin egen vikarpool som alle avdelingsledere har tilgang til. Dette bidrar til økt produktivitet i hele bedriften og gir dine ansatte flere muligheter.

 

Staffers komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer, Vaktplanlegging systemer) og vil gjøre din hverdag langt enklere.

Vil du vite mer om Staffers for Retail? Kontakt oss her.

  

Staffers - et nettverk av muligheter

 

 

 

 

You might also like...

More posts
arrow

Mobiliser dine interne personalressurser på tvers av organisasjonen med Staffers for Hospitality.

Som leder i hotellbransjen opplever du kanskje at det er travle og mindre travle perioder i løpet av et år, innimellom mottar man fraværsmeldinger fra ansatte grunnet sykdom eller andre årsaker, og det er ikke alltid enkelt å få kabalen til å gå opp når man planlegger hvem som skal jobbe hvor og når. Men hva om man hadde mulighet til å låne ut personale på tvers avdelinger innenfor samme hotell og til ulike hoteller innen samme kjede innenfor samme region?

Er spesialistenes tid forbi?

I vår hurtigskiftende hverdag er det av større betydning enn noen gang å være tilpasningsdyktig. Utfordringer dukker opp uten forvarsel. Da gjelder det å være i stand til å løse nye, uforutsette problemer på kort tid.