Manglende intern mobilitet kan koste dyrt

Det er veldig viktig for enhver organisasjon å alltid huske på intern mobilitet. En rekke studier har vist at få ting virker mer demotiverende på ansatte enn en (innbilt eller reell) mangel på forfremmelsesmuligheter i en organisasjon.
Å føle at man kan utvikle seg og vokse innenfor sitt yrkesfelt er en veldig viktig trivselsfaktor i enhver bedrift. Ved å by på realistiske muligheter til å ta steg internt nyter man godt av en lang rekke fordeler.
Motivasjon er den mest åpenbare. En medarbeider vil føle at innsatsen belønnes ved at man kan ta steg videre i karrieren innenfor organisasjonen. Dette bidrar igjen til økt produktiviteten og gjør det enklere å beholde verdifulle ansatte. Det øker også sannsynligheten for at ansatte vil ta initiativ til å videreutdanne seg, tilegne seg ny kunnskap og kompetanse, og på andre måter utvikle seg som en ressurs. Man vil også se økt ytelse innenfor organisasjonens egne kurs og lignende.  


For organisasjoner er det også mye å spare på å gi ansatte mulighet til å ta karrieresteg internt. Den mest nærliggende faktoren er at man slipper å gå gjennom en potensielt sett kostbar rekrutteringskampanje. Man kan også minske risikoen for å ansette feil person til rollen. I tillegg foreligger muligheten til å skreddersy en rolle i henhold til en egnet intern kandidats profil. Man kjenner personens styrker og svakheter, vet hvor utviklingspotensialet ligger, og hva slags oppgaver vedkommende har mestret tidligere. På denne måten er det mulig å skape muligheter internt som gjør det mulig for arbeidsstyrken og organisasjonen å vokse hånd i hånd.

Ingenting motiverer mer enn vekst

Å vite ta en blir verdsatt er et elementært menneskelig behov. Å føle at det man gjør har en større mening er også et slikt grunnleggende behov. Ved å sørge for god intern mobilitet påser man at begge deler tilfredsstilles.
Skal man klare seg i dagens næringsliv er riktig og relevant kompetanse helt sentralt innenfor nesten enhver bransje. Det samme kan vi si om evnen til å omstille seg hurtig. Er man i stand til å gi arbeidsstyrken en reell og velbegrunnet følelse av at de kan vokse internt får man dermed et viktig fortrinn. Intern mobilitet gjør at man får mest mulig utav egen kompetanse, og en effektiv evne til å dra nytte av den på nye måter. Må man ut og rekruttere eksternt hver gang man ser et behov for å øke kompetansen, eller påta seg nye oppgaver ligger man øyeblikkelig et hakk bak i feltet.

Et organisasjonsnettverk åpner for økt intern mobilitet

Ved å bruke et organisasjonsnettverk av den typen vi tilbyr hos Staffers kan bedrifter øke sin evne til å dra full nytte av intern mobilitet. Alle ansatte har en komplett profil i systemet. Den inkluderer alle relevante egenskaper, kompetanser, erfaringer og kvalifikasjoner. Man kan dermed finne ut hvem som passer best når en ny stilling åpner seg. Man kan også tilpasse stillingsbeskrivelsen i henhold til profilen til de mest egnede interne kandidatene. En slik talentmarkedsplass byr på fordeler for de enkelte ansatte og organisasjonen som helhet.

You might also like...

More posts
arrow

Hvordan løser barnehager i din kommune bemanning ved fravær?

Staffers for barnehager - din egen bemanningspool for barnehagene i din kommune eller region. Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med medarbeidere i din region på sekunder, det seg være pedagoger som jobber fulltid, deltidsansatte eller vikarer. Du spesifiserer hva du er ute etter og medarbeidere med ledig kapasitet kan melde sin interesse for å jobbe de ubemannede vaktene.

Hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell?

Nye vaner har blitt dannet hos arbeidstakere og i samme takt forventningene om en fleksibel arbeidsgiver og arbeidsplass. Arbeidsgivere har måttet finne nye fleksible løsninger for sine ansatte, utarbeide nye rutiner når det kommer til smittevern og sikkerhet, opprettholde en god arbeidskultur og samtidig være konkurransedyktige i det markedet de opererer i. Vi opplever nå en ny hverdag hvor fleksibilitet og tilrettelegging er de primære driverne en ny hybrid arbeidsmodell. Men hvordan kan bedrifter innen Facility Management ta i bruk teknologi for å anpasse seg en ny hybrid arbeidsmodell hos sine kunder?