Slik jobber din bedrift smartere med mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger.

De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?

 

Legg til rette for intern mobilisering.

Se for deg scenarioet at en avdelingsleder i en butikk i Oslo får inn en fraværsmelding fra en ansatt. Man har gjerne noen deltidsansatte man kan ringe rundt til for å dekke inn en del av vaktene men må gjerne hente inn flere personer, og selve prosessen kan være tidkrevende og lite effektiv.

Samtidig opplever en avdeling i Bærum en rolig periode og de ansatte i denne butikken har kanskje ikke nok å fylle dagene med. Ville det ikke da være nyttig å kunne hente inn en ansatt fra Bærum, med riktig kompetanse og erfaring, for å dekke behovet til avdelingen i Oslo?

For å kunne finne frem til riktig medarbeider på en enkel og effektiv måte må man sentralisere kommunikasjonen i organisasjonen og legge til rette for intern mobilisering påtvers av avdelinger, slik at det oppleves verdifullt både for de ansatte og lederne i bedriften.

 

Med Staffers Interne nettverk får man en god oversikt over ansattes egenskaper, erfaringer og kompetanse i en komplett profil. Dette verktøyet gir de ansatte flere muligheter internt i bedriften og ledere mulighet til å finne frem til riktig medarbeider – enklere og raskere. Man kan hente inn kompetanse fra hele organisasjonen, både for kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger. Gjennom et internt nettverk finner man ressurser internt på en langt mer effektiv måte.

 

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plugg-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer,Vaktplanlegging systemer).

 Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

 

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Intern mobilisering i bedriften kan automatiseres – hvilke fordeler gir det?

Enklere forflytning og utlån av ansatte på tvers av avdelinger effektiviserer driften for din bedrift, men rent praktisk har det ikke vært så lett da systemer man benytter seg av for å ivareta god planlegging og struktur ikke nødvendigvis tar hensyn til dette behovet. Men hva om du hadde en tjeneste som kan automatisere denne prosessen, og gi deg bedre innsikt og god flyt ved å komplementere de verktøy du allerede bruker i dag?

De beste kandidatene finner du internt i egen bedrift.

Bemanningsprosesser for å finne de riktige kandidatene til din bedrift kan være en tidkrevende og kostbar affære. Det kan også oppleves som risikofylt da behovet for nye ansatte kan variere med sesong, etterspørsel fra markedet, eller påvirkes av andre ytre faktorer som man ikke rår over. Men hva om du allerede harde beste kandidatene tilgjengelig internt i egen bedrift?