Slik jobber din bedrift smartere med mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger.

De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?

 

Legg til rette for intern mobilisering.

Se for deg scenarioet at en avdelingsleder i en butikk i Oslo får inn en fraværsmelding fra en ansatt. Man har gjerne noen deltidsansatte man kan ringe rundt til for å dekke inn en del av vaktene men må gjerne hente inn flere personer, og selve prosessen kan være tidkrevende og lite effektiv.

Samtidig opplever en avdeling i Bærum en rolig periode og de ansatte i denne butikken har kanskje ikke nok å fylle dagene med. Ville det ikke da være nyttig å kunne hente inn en ansatt fra Bærum, med riktig kompetanse og erfaring, for å dekke behovet til avdelingen i Oslo?

For å kunne finne frem til riktig medarbeider på en enkel og effektiv måte må man sentralisere kommunikasjonen i organisasjonen og legge til rette for intern mobilisering påtvers av avdelinger, slik at det oppleves verdifullt både for de ansatte og lederne i bedriften.

 

Med Staffers Interne nettverk får man en god oversikt over ansattes egenskaper, erfaringer og kompetanse i en komplett profil. Dette verktøyet gir de ansatte flere muligheter internt i bedriften og ledere mulighet til å finne frem til riktig medarbeider – enklere og raskere. Man kan hente inn kompetanse fra hele organisasjonen, både for kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger. Gjennom et internt nettverk finner man ressurser internt på en langt mer effektiv måte.

 

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plugg-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer,Vaktplanlegging systemer).

 Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

 

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Mobiliser dine personalressurser på tvers av avdelinger med Staffers for Retail.

Har du som leder opplevd at det i perioder kan være utfordrende å få nok personale på jobb for å dekke de ekstra vakter man har behov for i travle perioder, eller vakter som må dekkes inn som følge av sykefravær? I butikkjeder med flere avdelinger innenfor samme region ligger det et stort potensiale i å mobilisere personalressurser mellom de ulike avdelingene.

Hvordan løser barnehager i din kommune bemanning ved fravær?

Staffers for barnehager - din egen bemanningspool for barnehagene i din kommune eller region. Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med medarbeidere i din region på sekunder, det seg være pedagoger som jobber fulltid, deltidsansatte eller vikarer. Du spesifiserer hva du er ute etter og medarbeidere med ledig kapasitet kan melde sin interesse for å jobbe de ubemannede vaktene.