Intern mobilisering - nøkkelen for å løse personalmangel i serveringsbransjen?

Serveringsbransjen kan endelig åpne sine restauranter og barer igjen, og vi er mange som gleder oss med dem, men hvem skal lage og servere oss den deilige maten maten og forfriskende drikken? Like etter den gledelige meldingen om forsiktig gjenåpning kom bekymringen hos mange av landets serveringssteder - får vi tak i nok arbeidskraft?

Løsningen ligger nærmere enn man kanskje skulle tro. Ved å la ansatte jobbe på tvers av avdelinger i bedriften optimaliserer man kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. For å få til dette i praksis må man som bedrift legge til rette for intern mobilisering, det må bli enklere å la ansatte jobbe på tvers av ulike avdelinger i bedriften - med alt det innebærer av administrasjon, kommunikasjon, og andre praktiske hensyn.

Sentraliser kommunikasjonen og optimaliser ressursene dine.

For å lykkes med intern mobilisering behøver man en god kommunikasjonskanal mellom ledere fra en avdeling og ansatte i en annen avdeling. Mange ledere bruker i dag mye tid på å ringe og sende meldinger til personer de kjenner til som kanskje kan jobbe litt ekstra, uten at dette er satt i system eller oppleves særlig effektivt.

Staffers interne nettverk forenkler hele denne prosessen ved å sentralisere kommunikasjonen i bedriften slik at du kommer i kontakt med riktig kompetanse internt i egen bedrift - raskere og enklere. Som leder kan du publisere ledige vakter på Staffers som ansatte i hele organisasjonen kan melde seg til, du kan be om spesifikk kompetanse, eller gå i direkte dialog med de ansatt profiler som har riktig kompetanse, erfaring, og ledig kapasitet. Gjennom et internt nettverk effektiviserer man intern mobilisering, både når det kommer til kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger.

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plug-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer).

Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

Staffers - et nettverk av muligheter.

You might also like...

More posts
arrow

Slik jobber din bedrift smartere med mobilisering av ansatte på tvers av avdelinger.

De fleste vil si seg enig i at kompetansen og erfaringen de ansatte i bedriften besitter er gull verdt. Men i større selskaper med mange avdelinger er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor i selskapet denne kompetansen og erfaringen finnes til daglig. Dersom du enkelt kan finne frem til ansattes erfaringer, kompetanse, ledig kapasitet, og hvor i bedriften de jobber – hvordan kan man da jobbe smartere med ressursene man har internt?

Intern mobilisering - nøkkelen for å løse personalmangel i serveringsbransjen?

Serveringsbransjen kan endelig åpne sine restauranter og barer igjen, og vi er mange som gleder oss med dem, men hvem skal lage og servere oss den deilige maten maten og forfriskende drikken? Like etter den gledelige meldingen om forsiktig gjenåpning kom bekymringen hos mange av landets serveringssteder - får vi tak i nok arbeidskraft?