Intern mobilisering - nøkkelen for å løse personalmangel i serveringsbransjen?

Serveringsbransjen kan endelig åpne sine restauranter og barer igjen, og vi er mange som gleder oss med dem, men hvem skal lage og servere oss den deilige maten maten og forfriskende drikken? Like etter den gledelige meldingen om forsiktig gjenåpning kom bekymringen hos mange av landets serveringssteder - får vi tak i nok arbeidskraft?

Løsningen ligger nærmere enn man kanskje skulle tro. Ved å la ansatte jobbe på tvers av avdelinger i bedriften optimaliserer man kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. For å få til dette i praksis må man som bedrift legge til rette for intern mobilisering, det må bli enklere å la ansatte jobbe på tvers av ulike avdelinger i bedriften - med alt det innebærer av administrasjon, kommunikasjon, og andre praktiske hensyn.

Sentraliser kommunikasjonen og optimaliser ressursene dine.

For å lykkes med intern mobilisering behøver man en god kommunikasjonskanal mellom ledere fra en avdeling og ansatte i en annen avdeling. Mange ledere bruker i dag mye tid på å ringe og sende meldinger til personer de kjenner til som kanskje kan jobbe litt ekstra, uten at dette er satt i system eller oppleves særlig effektivt.

Staffers interne nettverk forenkler hele denne prosessen ved å sentralisere kommunikasjonen i bedriften slik at du kommer i kontakt med riktig kompetanse internt i egen bedrift - raskere og enklere. Som leder kan du publisere ledige vakter på Staffers som ansatte i hele organisasjonen kan melde seg til, du kan be om spesifikk kompetanse, eller gå i direkte dialog med de ansatt profiler som har riktig kompetanse, erfaring, og ledig kapasitet. Gjennom et internt nettverk effektiviserer man intern mobilisering, både når det kommer til kortvarige oppdrag, lengre prosjekter, eller nyopprettede heltidsstillinger.

Løsningen Internt Nettverk fra Staffers er en plug-in løsning som komplementerer de systemer du bruker i dag (HR-systemer, Workforce Management systemer).

Vil du vite mer om hvordan et Internt Nettverk kan brukes på best mulig måte i din bedrift? Kontakt oss her.

Staffers - et nettverk av muligheter.

You might also like...

More posts
arrow

De beste kandidatene finner du internt i egen bedrift.

Bemanningsprosesser for å finne de riktige kandidatene til din bedrift kan være en tidkrevende og kostbar affære. Det kan også oppleves som risikofylt da behovet for nye ansatte kan variere med sesong, etterspørsel fra markedet, eller påvirkes av andre ytre faktorer som man ikke rår over. Men hva om du allerede harde beste kandidatene tilgjengelig internt i egen bedrift?

Hvordan løser barnehager i din kommune bemanning ved fravær?

Staffers for barnehager - din egen bemanningspool for barnehagene i din kommune eller region. Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som lar deg komme i kontakt med medarbeidere i din region på sekunder, det seg være pedagoger som jobber fulltid, deltidsansatte eller vikarer. Du spesifiserer hva du er ute etter og medarbeidere med ledig kapasitet kan melde sin interesse for å jobbe de ubemannede vaktene.