Finn rett person til rett oppgave internt i egen bedrift – enklere og raskere.

Jobber du i en bedrift med flere avdelinger innen samme region? Da kjenner du deg kanskje igjen i følgende scenario:

Du mottar en fraværsmelding fra en av dine ansatte og opplever da et umiddelbart behov for å få på plass en erstatning for å unngå underbemanning. Vanligvis vil du kanskje løse dette problemet ved å ringe rundt til andre ansatte og avdelinger for å finne frem til en medarbeider med ledig kapasitet. Dette er både tidkrevende og en lite effektiv måte å jobbe på.  

Hva om du hadde en løsning som både forenkler den interne kommunikasjonen og mobiliseringen av ansatte på tvers av hele organisasjonen?

Med Staffers Interne Nettverk har du et digitalt verktøy som muliggjør effektiv kommunikasjon mellom ledere og ansatte på tvers av hele organisasjonen, uansett lokasjon. Når du mottar en fraværsmelding kan du enkelt kommunisere at du har behov for en medarbeider til å dekke inn en vakt. Prosessen med å mobilisere ansatte på tvers av organisasjonen er automatisert, hvilket gjør det enklere å fylle ledige vakter med intern kompetanse.

 

I dette verktøyet får du som leder en god oversikt over personalets egenskaper, erfaringer og kompetanse i en komplett profil. Slik kan du finne frem til riktig medarbeider enklere og raskere,uansett om det gjelder for korte oppdrag, lengre engasjement, eller en nyopprettet stilling i din avdeling. Samtidig gir det dine ansatte flere muligheter internt i bedriften både på kort og lang sikt.

Staffers Interne Nettverk er en HR-løsning som komplementerer ditt Workforce Management system, og sentraliserer kommunikasjonen for å forenkle mobilisering av personale på tvers av avdelinger.  

Vi forteller deg gjerne mer om hvordan din bedrift kan benytte Staffers Interne Nettverk på best mulig måte.  Kontakt oss her.

 

Staffers - et nettverk av muligheter

 

You might also like...

More posts
arrow

Velkommen til den digitale personalrevolusjonen

Å kunne finner riktig yrkesutøver for oppgaven på en hurtig og kostnadseffektiv måte har aldri vært viktigere. Da er det klokt å tenke nytt, og ikke sitte fast i gamle måter å tenke på. Særlig kan det være gunstig å se på måter å gjøre både ekstern og intern rekruttering nettverksbasert.

Hva er et organisasjonsnettverk og hvordan fungerer det?

Et organisasjonsnettverk gir bedrifter fullt utbytte av hele personalets kompetanse, og dermed økt fleksibilitet. Et stort pluss i uforutsigbare tider. Ansatte nyter også sjansen til å gå inn i flere relevante roller, og økt intern mobilitet.