Internt nettverk

Mobiliser arbeidsstyrken din

Fa mest mulig ut av din navaerende arbeidsstyrke ved a dele ressurser internt.

Kom i gang
arrow

Talent Markedsplass

Ekstern rekruttering

Behover du ekstra personell I travle perioder?

Eller skal du rekruttere den beste kandidaten til en fast stilling innen hotell- eller serveringsbransjen?

Kom i gang
arrow
X

Finding a job in Norway

Are you considering applying for a job you found in the Staffers app? Here is some useful information when coming to Norway to work for the first time.

You can apply for jobs from abroad in our application, but to receive your first salary in Norway you need to get a D-number from the norwegian government upon arrival.

Right now the restaurant/hospitality industry in Norway are struggling to find staff, so if you have experience from working in restaurants or hotels you should be able to find a new full-time job within days.

Continue reading to learn how you get your work permit, bank account, and housing.

Trees on a water in autumn.
Klippe i havet.
Aurora borealis om vinteren.
Fjell og fjord.

Work permit / D-number

There are two kinds of identification numbers in Norway: national identity numbers and D numbers. Which identification number you receive as a foreign person depends on your residence permit and how long you’re planning to stay in Norway.

You are entitled to a D number if you

 • intend to stay in Norway for less than 6 months, or
 • intend to stay in Norway for more than 6 months, but do not meet the criteria for being assigned a national identity number
 • If you are a citizen of an EU / EEA country.


You can then apply for a d number from the tax office (skatteetaten).

You will need a work contract and place to live, for more information, visit udi.no and fill out the online form to find the requirements for your situation.


For longer stays in Norway, you can apply for a national identity number is an ID number for you who have a residence permit and are going to live in Norway for more than six months. You need it when you are in touch with different Norwegian  authorities.

drop mdown

Polish

Zezwolenie na pracę / D-numer

W Norwegii istnieją dwa rodzaje numerów identyfikacyjnych: stały numer identyfikacyjny i D-numer. To, jaki numer identyfikacyjny otrzymasz jako obcokrajowiec, zależy od Twojego pozwolenia na pobyt i tego, jak długo planujesz pozostać w Norwegii.


Masz prawo do D-numeru jeśli:

 • zamierzasz przebywać w Norwegii krócej niż 6 miesięcy lub
 • zamierzasz przebywać w Norwegii dłużej niż 6 miesięcy, ale nie spełniasz kryteriów do nadania stałego numeru identyfikacyjnego
 • Jeśli jesteś obywatelem kraju UE/EOG.


Możesz wtedy ubiegać się o D-numer w urzędzie skarbowym (skatteetaten).

Będziesz potrzebować umowy o pracę i miejsca zamieszkania, aby uzyskać więcej informacji, odwiedź udi.no i wypełnij formularz online, aby znaleźć wymagania dla swojej sytuacji.


W przypadku dłuższych pobytów w Norwegii możesz ubiegać się o stały numer identyfikacyjny, który jest numerem identyfikacyjnym dla Ciebie, jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt i zamierzasz mieszkać w Norwegii dłużej niż sześć miesięcy. Potrzebujesz go, gdy kontaktujesz się z różnymi norweskimi władzami.

drop mdown

Spanish

Permiso de trabajo / número D

Hay dos tipos de números de identificación en Noruega: números de identidad nacional y números D. El número de identificación que reciba como persona extranjera depende de su permiso de residencia y de cuánto tiempo planea permanecer en Noruega.


Tiene derecho a un número D si

 • tiene la intención de permanecer en Noruega durante menos de 6 meses, o
 • tiene la intención de permanecer en Noruega durante más de 6 meses, pero no cumple con los criterios para que se le asigne un número de identidad nacional
 • Si es ciudadano de un país de la UE / EEE.


A continuación, puede solicitar un número d en la oficina de impuestos (skatteetaten).

Necesitará un contrato de trabajo y un lugar para vivir, para obtener más información, visite udi.no y complete el formulario en línea para encontrar los requisitos para su situación.


Para estancias más largas en Noruega, puede solicitar un número de identidad nacional, que es un número de identificación para usted que tiene un permiso de residencia y va a vivir en Noruega durante más de seis meses. Lo necesita cuando está en contacto con diferentes autoridades noruegas.

drop mdown

Italian

Permesso di lavoro / numero D

Esistono due tipi di numeri di identificazione in Norvegia: numeri di identità nazionali e numeri D. Il numero di identificazione che ricevi come persona straniera dipende dal tuo permesso di soggiorno e da quanto tempo hai intenzione di rimanere in Norvegia.


Hai diritto a un numero D se

 • intendono rimanere in Norvegia per meno di 6 mesi, oppure
 • intendono soggiornare in Norvegia per più di 6 mesi, ma non soddisfano i criteri per l'assegnazione di un numero di identità nazionale
 • Se sei cittadino di un paese UE/SEE.


È quindi possibile richiedere un numero d all'ufficio delle imposte (skatteetaten).

Avrai bisogno di un contratto di lavoro e di un posto dove vivere, per maggiori informazioni, visita udi.no e compila il modulo online per trovare i requisiti per la tua situazione.


Per soggiorni più lunghi in Norvegia, puoi richiedere un numero di identità nazionale è un numero ID per te che hai un permesso di soggiorno e vivrai in Norvegia per più di sei mesi. Ne hai bisogno quando sei in contatto con diverse autorità norvegesi.

drop mdown

Romanian

Permis de muncă / număr D

Există două tipuri de numere de identificare în Norvegia: numere de identitate naționale și numere D. Numărul de identificare pe care îl primiți ca persoană străină depinde de permisul dvs. de ședere și de cât timp intenționați să rămâneți în Norvegia.


Aveți dreptul la un număr D dacă aveți

 • intenționează să rămână în Norvegia pentru mai puțin de 6 luni, sau
 • intenționează să rămână în Norvegia mai mult de 6 luni, dar nu îndeplinesc criteriile pentru a primi un număr național de identitate
 • Dacă sunteți cetățean al unei țări UE/SEE.


Apoi puteți solicita un număr d de la biroul fiscal (skatteetaten).

Veți avea nevoie de un contract de muncă și de un loc de locuit, pentru mai multe informații, vizitați udi.no și completați formularul online pentru a afla cerințele pentru situația dvs.


Pentru sejururi mai lungi în Norvegia, puteți solicita un număr național de identitate este un număr de identificare pentru dumneavoastră care aveți un permis de ședere și urmează să locuiți în Norvegia pentru mai mult de șase luni. Ai nevoie de el atunci când ești în contact cu diferite autorități norvegiene.

How can i get a Norwegian bank account?

To be able to open a bank account in Norway, you will first need to obtain a D-number.


When you have your d-number, you can apply for «minID» which is an online digital ID.

You can then contact the bank you wish to use, and here is a few of the banks in Norway:

Nordea, Sparebank1, Handelsbanken, Sbanken, Gjensidige.

D-number is a temporary identity number that can be used for several purposes, such as accessing altinn.no

or getting a bank account.

drop mdown

Polish

Jak mogę otrzymać norweskie konto bankowe?


Aby móc otworzyć konto bankowe w Norwegii , musisz najpierw uzyskać D-numer.

Mając swój D-numer, możesz ubiegać się o «minID», który jest cyfrowym identyfikatorem online.

Następnie możesz skontaktować się z bankiem, z którego chcesz skorzystać, a oto kilka banków w Norwegii:

Nordea, Sparebank1, Handelsbanken, Sbanken, Gjensidige.

D-numer to tymczasowy numer identyfikacyjny, którego można używać do kilku celów, takich jak dostęp do altinn.no lub założenie konta bankowego.

drop mdown

Spanish

¿Cómo puedo obtener una cuenta bancaria noruega?


Para poder abrir una cuenta bancaria en Noruega , primero deberá obtener un número D.


Cuando tenga su número D, puede solicitar «minID», que es una identificación digital en línea.

A continuación, puede ponerse en contacto con el banco que desea utilizar, y estos son algunos de los bancos en Noruega:

Dnb, Nordea, Sparebank1, Sbanken, Gjensidige.

El número D es un número de identidad temporal que se puede usar para varios propósitos, como acceder a altinn.no

o conseguir una cuenta bancaria.

drop mdown

Italian

Come posso ottenere un conto bancario norvegese?


Per poter aprire un conto bancario in Norvegia , dovrai prima ottenere un numero D.


Quando hai il tuo numero D, puoi richiedere il «minID», che è un ID digitale online.

Puoi quindi contattare la banca che desideri utilizzare, ed ecco alcune delle banche in Norvegia:

Dnb, Nordea, Sparebank1, Sbanken, Gjensidige.

Il numero D è un numero identificativo temporaneo che può essere utilizzato per diversi scopi, come l'accesso ad altinn.no

o ottenere un conto in banca.

drop mdown

Romanian

Cum pot obține un cont bancar norvegian?


Pentru a putea deschide un cont bancar în Norvegia , mai întâi va trebui să obțineți un număr D.


Când aveți numărul dvs. d, puteți aplica pentru «minID», care este un ID digital online.

Puteți contacta apoi banca pe care doriți să o utilizați și iată câteva dintre băncile din Norvegia:

Dnb, Nordea, Sparebank1, Sbanken, Gjensidige.

Numărul D este un număr de identitate temporar care poate fi utilizat în mai multe scopuri, cum ar fi accesarea altinn.no

sau obținerea unui cont bancar.

This is how you get yourself a norwegian phone number.

Sim cards can be bought in:

 • Elkjøp
 • 7-eleven
 • Telehuset


You will have to bring a valid ID card, which is passport, norwegian bank card with picture, EU drivers license along with you D-number if you are not a norwegian citizen.


Cards can also be bought online from mobile subscription companies such as:


 • Talkmore
 • Onecall
 • Lebara
 • Telenor
 • Telia
 • Tele2

drop mdown

Polish


W ten sposób otrzymujesz norweski numer telefonu.

Karty SIM można kupić w:

 • Elkjøp
 • 7-eleven
 • Telehuset


Jeśli nie jesteś obywatelem Norwegii, musisz mieć przy sobie ważny dowód osobisty, czyli paszport, norweską kartę bankową ze zdjęciem, unijne prawo jazdy oraz D-numer.

Karty można również kupić online w firmach abonamentowych takich jak:


 • Talkmore
 • Onecall
 • Lebara
 • Telenor
 • Telia
 • Tele2

drop mdown

Spanish

Así es como se obtiene un número de teléfono noruego.

Las tarjetas SIM se pueden comprar en:

 • Elkjøp
 • 7-eleven
 • Telehuset


Deberá traer una tarjeta de identificación válida, que es pasaporte, tarjeta bancaria noruega con fotografía, licencia de conducir de la UE junto con su número D si no es ciudadano noruego.

Las tarjetas también se pueden comprar en línea en empresas de suscripción móvil como:

 • Talkmore
 • Onecall
 • Lebara
 • Telenor
 • Telia
 • Tele2
drop mdown

Italian

Ecco come ottenere un numero di telefono norvegese.

Le carte SIM possono essere acquistate in:

 • Elkjøp
 • 7-eleven
 • Telehuset


Dovrai portare una carta d'identità valida, che è passaporto, carta di credito norvegese con foto, patente di guida UE insieme al tuo numero D se non sei un cittadino norvegese.

Le carte possono essere acquistate anche online da società di abbonamento mobile come:

 • Talkmore
 • Onecall
 • Lebara
 • Telenor
 • Telia
 • Tele2
drop mdown

Romanian

Acesta este modul în care obțineți un număr de telefon norvegian.

Cardurile SIM pot fi cumpărate în:

 • Elkjøp
 • 7-eleven
 • Telehuset


Va trebui să aduceți o carte de identitate valabilă, care este pașaport, card bancar norvegian cu poză, permis de conducere UE împreună cu numărul D dacă nu sunteți cetățean norvegian.

Cardurile pot fi cumpărate și online de la companii cu abonament mobil, cum ar fi:

 • Talkmore
 • Onecall
 • Lebara
 • Telenor
 • Telia
 • Tele2

Housing in Norway.


Housing in Norway

The cost of housing varies a great deal in Norway and has risen in recent years. The highest prices are in Oslo and other cities; in rural areas the prices are generally lower.


The cost of housing in Norway is generally high for several reasons: houses are of a high standard, fully insulated, with heating in all rooms because of the cold climate. In addition, quality requirements are high, which means that there is little simple and inexpensive housing available. There are several ways of securing accommodation in Norway.


You can rent, live in a housing cooperative, or own your own home. The rental market in Norway is quite small. The vast majority own their own home. Houses and flats are usually advertised on the Internet, our tips is to check Finn.no, there you can find both rooms to rent inside flats or if you would like to find your own apartment.


If you want to rent a house or flat, you should ensure you have a signed tenancy agreement, with a mutual right to terminate it. The period of notice is usually one month, and as a rule you will need to pay a deposit of 1-3 months’ rent.


The deposit should be paid into a blocked account. Standard tenancy agreements can be bought from bookshops, found on the Internet, or obtained by contacting the Leieboerforeningen, www.lbf.no. This is a special interests organisation that protects the interests of tenants who rent houses and flats.


Tip: Check if your future employer can help you find accommodation.

drop mdown

Polish

Mieszkania w Norwegii

Koszty mieszkań w Norwegii są bardzo zróżnicowane i wzrosły w ostatnich latach. Najwyższe ceny są w Oslo i innych miastach; na obszarach wiejskich ceny są na ogół niższe.


Koszt mieszkań w Norwegii jest generalnie wysoki z kilku powodów: domy są o wysokim standardzie, w pełni ocieplane, z ogrzewaniem we wszystkich pokojach ze względu na zimny klimat. Ponadto wymagania jakościowe są wysokie, co oznacza, że dostępnych jest niewiele prostych i niedrogich mieszkań. Istnieje kilka sposobów na zapewnienie sobie zakwaterowania w Norwegii.


Możesz wynajmować, mieszkać w spółdzielni mieszkaniowej lub kupić własny dom. Rynek wynajmu w Norwegii jest dość mały. Zdecydowana większość posiada własny dom. Domy i mieszkania są zwykle ogłaszane w Internecie, nasze porady to sprawdzić Finn.no, tam możesz znaleźć pokoje do wynajęcia w mieszkaniu lub własne mieszkanie.


Jeśli chcesz wynająć dom lub mieszkanie, upewnij się, że masz podpisaną umowę najmu z obopólnym prawem do jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi zwykle jeden miesiąc i z reguły będziesz musiał wpłacić kaucję w wysokości 1-3 miesięcznego czynszu.


Kaucję należy wpłacić na konto zablokowane. Standardowe umowy najmu można kupić w księgarniach, znaleźć w Internecie lub uzyskać kontaktując się z Leieboerforeningen, www.lbf.no. Jest to organizacja specjalnego interesu, która chroni interesy najemców wynajmujących domy i mieszkania.


Wskazówka: Sprawdź, czy Twój przyszły pracodawca może pomóc Ci znaleźć zakwaterowanie.

drop mdown

Spanish

Vivienda en Noruega

El costo de la vivienda varía mucho en Noruega y ha aumentado en los últimos años. Los precios más altos se encuentran en Oslo y otras ciudades; en las zonas rurales los precios son generalmente más bajos.


El costo de la vivienda en Noruega es generalmente alto por varias razones: las casas son de alto nivel, están completamente aisladas y tienen calefacción en todas las habitaciones debido al clima frío. Además, los requisitos de calidad son altos, lo que significa que hay pocas viviendas sencillas y económicas disponibles. Hay varias formas de conseguir alojamiento en Noruega.


Puede alquilar, vivir en una cooperativa de vivienda o ser propietario de su propia casa. El mercado de alquiler en Noruega es bastante pequeño. La gran mayoría posee su propia casa. Las casas y los pisos se suelen anunciar en Internet, nuestro consejo es que consultes Finn.no, allí puedes encontrar las dos habitaciones para alquilar dentro de los pisos o si te gustaría encontrar tu propio apartamento.


Si desea alquilar una casa o un piso, debe asegurarse de tener un contrato de arrendamiento firmado, con el derecho mutuo de rescindirlo. El período de preaviso suele ser de un mes y, por regla general, deberá pagar un depósito de 1 a 3 meses de alquiler.


El depósito debe pagarse en una cuenta bloqueada. Los contratos de arrendamiento estándar se pueden comprar en las librerías, encontrarlos en Internet u obtener poniéndose en contacto con Leieboerforeningen, www.lbf.no. Se trata de una organización de intereses especiales que protege los intereses de los inquilinos que alquilan casas y pisos.


Consejo: compruebe si su futuro empleador puede ayudarlo a encontrar alojamiento.

drop mdown

Italian

Alloggio in Norvegia

Il costo degli alloggi varia molto in Norvegia ed è aumentato negli ultimi anni. I prezzi più alti sono a Oslo e in altre città; nelle zone rurali i prezzi sono generalmente più bassi.


Il costo degli alloggi in Norvegia è generalmente elevato per diversi motivi: le case sono di alto livello, completamente isolate, con riscaldamento in tutte le stanze a causa del clima freddo. Inoltre, i requisiti di qualità sono elevati, il che significa che sono disponibili pochi alloggi semplici ed economici. Esistono diversi modi per assicurarsi un alloggio in Norvegia.


Puoi affittare, vivere in una cooperativa abitativa o possedere la tua casa. Il mercato degli affitti in Norvegia è piuttosto piccolo. La stragrande maggioranza possiede la propria casa. Le case e gli appartamenti sono generalmente pubblicizzati su Internet, il nostro consiglio è di controllare Finn.no, lì puoi trovare entrambe le stanze da affittare all'interno di appartamenti o se desideri trovare il tuo appartamento.


Se vuoi affittare una casa o un appartamento, assicurati di avere un contratto di locazione firmato, con il diritto reciproco di rescinderlo. Il periodo di preavviso è solitamente di un mese, e di norma dovrai versare un acconto di 1-3 mesi di affitto.


Il deposito deve essere versato su un conto bloccato. I contratti di locazione standard possono essere acquistati nelle librerie, trovati su Internet o ottenuti contattando il Leieboerforeningen, www.lbf.no. Questa è un'organizzazione di interessi speciali che protegge gli interessi degli inquilini che affittano case e appartamenti.


Suggerimento: controlla se il tuo futuro datore di lavoro può aiutarti a trovare un alloggio.

drop mdown

Romanian

Locuințe în Norvegia

Costul locuințelor variază foarte mult în Norvegia și a crescut în ultimii ani. Cele mai mari prețuri sunt în Oslo și în alte orașe; in zonele rurale preturile sunt in general mai mici.


Costul locuinței în Norvegia este în general mare din mai multe motive: casele sunt de un standard ridicat, complet izolate, cu încălzire în toate camerele din cauza climatului rece. În plus, cerințele de calitate sunt ridicate, ceea ce înseamnă că există puține locuințe simple și ieftine disponibile. Există mai multe modalități de a asigura cazare în Norvegia.


Puteți să închiriați, să locuiți într-o cooperativă de locuințe sau să dețineți propria locuință. Piața de închiriere din Norvegia este destul de mică. Marea majoritate dețin propria casă. Casele și apartamentele sunt de obicei afișate pe internet, sfaturile noastre este să verificați Finn.no, acolo puteți găsi ambele camere de închiriat în interiorul apartamentelor sau dacă doriți să vă găsiți propriul apartament.


Dacă doriți să închiriați o casă sau un apartament, trebuie să vă asigurați că aveți un contract de închiriere semnat, cu drept reciproc de a-l rezilia. Perioada de preaviz este de obicei de o lună și, de regulă, va trebui să plătiți un depozit de 1-3 luni de chirie.


Depozitul trebuie plătit într-un cont blocat. Contractele de închiriere standard pot fi cumpărate de la librării, găsite pe internet sau obținute contactând Leieboerforeningen, www.lbf.no. Aceasta este o organizație de interese speciale care protejează interesele chiriașilor care închiriază case și apartamente.


Sfat: verificați dacă viitorul dvs. angajator vă poate ajuta să găsiți cazare.

App Store nedlastingsknapp.Google Play nedlastingsknapp.